Przyszłością tzw. „szybkiego” budownictwa są tzw. prefabrykowane ściany betonowe. Ich projektowanie, budowa i montaż odbywa się w oparciu o gotowe szablony, dzięki którym czas produkcji komponentu skraca się do absolutnego minimum. Co jeszcze warto wiedzieć o prefabrykatach i jakie są praktyczne metody ich wykorzystania?

Różne metody łączenia

Łączenie prefabrykatów wykonywane jest w oparciu o trzy różne technologie. Najprostszą z nich jest połączenie na literę I, gdzie dwie ściany są ze sobą łączone w jednej płaszczyźnie i to za pomocą specjalnych zaczepów. Bardziej zaawansowaną metodą łączenia prefabrykatów jest połączenie na literę L, gdzie są one umieszczone prostopadle względem siebie.

Najbardziej zaawansowanym połączeniem prefabrykowanych ścian betonowych jest złączenie ich w kształcie litery T. W tym wariancie do jednej, dużej ściany mocuje się ścianę prostopadłą, którą umieszcza się na środku tej pierwszej i prostopadle do niej. W ten sposób można np. połączyć ze sobą ścianę zewnętrzną i wewnętrzną.

Ciężar i inne ciekawostki

Nie ulega wątpliwości, że prefabrykowane ściany betonowe są elementami dość ciężkimi. Ich masa łączna dzielona jest zwykle przez wyrażoną w metrach kwadratowych powierzchnię, co – w przeliczeniu na konkretne wartości – daje od 250 do nawet 350 kilogramów na metr kwadratowy. Nietrudno dojść do wniosku, że łączny ciężar takiego elementu może wynieść nawet kilkadziesiąt ton.

Co ważne, masa ta jest ściśle związana z maksymalną nośnością naczepy, wewnątrz której prefabrykat ma być przewożony. Zazwyczaj można za jej pomocą przewieźć element o łącznej powierzchni wynoszącej około 70 metrów kwadratowych. Może się jednak okazać, że komponent ten jest niewymiarowy, co oczywiście doprowadzi do ograniczenia w przewożonym metrażu.

Maksimum przygotowania

Ważnym atutem przemawiającym za inwestycją w prefabrykowane ściany betonowe jest sposób ich wykończenia. Otóż większość z nich posiada już swoją własną powierzchnię tynkarską, otwory pod puszki i inne elementy instalacji (elektryczna + wodna), a nawet jest pomalowana za pomocą odpowiednio dobranego pigmentu. Struktura ta jest też wyposażona w warstwę termoizolacyjną.

Podsumowując, korzystanie w budownictwie z prefabrykatów daje inwestorowi olbrzymie korzyści i pozwala na maksymalną oszczędność czasu i zużytych środków. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie prefabrykaty staną się jedyną, rozsądną i akceptowalną metodą budowlaną, jaką będą wdrażały i stosowały wszystkie firmy budowlane przyszłości.

Więcej informacji znajdziesz na stronie ściany betonowe z prfefabrykatu.

Comments are closed.